درباره شرکت

شركت مهندسي وراه و ساختمان پارس دژآريا در سال 1383 توسط گروه مهندسي كه زمينه كاري آنها عمران ومعماري مي باشد به ثبت رسيد. پارس دژآريا در زمينه فعاليتهاي عمراني در مراحل مختلف از پيمانكاري تا پروژه هاي كامل از اجراي فونداسيون تا تحويل كليد ، فعاليت مي نمايد. همچنين...