پیشرفت های استادیوم سنفورد

پروژه ورزشگاه سنفورد شامل سه بخش اصلی پیشرفت است که باعث افزایش تجربه روز بازی برای دانش آموزان-ورزشکاران می شود. پس از این بازی ها ، این منطقه به یک منطقه مشترک قناری با کاربرد مختلط تبدیل خواهد شد ، یک محله جدید و پر جنب و جوش که دارای...

قالب لینک

این پروژه حیرت انگیز که توسط BuildWall ساخته شده است شامل احداث هفت ساختمان جدید میان رده در سایت 35 جریب West Don Lands . پایین بازی ها ، منطقه به یک منطقه مشترک قناری با کاربرد مخلوط تبدیل خواهد شد ، یک محله جدید و پر جنب و جوش...