نوسازی ورزشگاه رز بول

مطالعه موردی ویدئویی مبنی بر نوسازی 168 میلیون دلاری ما با گل رز را در سرمایه گذاری مشترک با Bernards Construction of San Fernando، CA بررسی کنید. پس از این بازی ها ، این منطقه به یک منطقه مشترک قناری با کاربرد مختلط تبدیل خواهد شد ، یک محله جدید...