BuildWall بیست هزار دلار برای ایمنی سرمایه گذاری می کند

انجمن مهارتهای ایمنی شغلی که 23 سال خود را "کلاس در کلاس" برگزار می کند ، بر کاهش چشمگیر آسیب ها ، بیماری ها و تلفات جوانان تمرکز می کند. پس از این بازی ها ، این منطقه به یک منطقه مشترک قناری با کاربرد مختلط تبدیل خواهد شد ،...

BuildWall برنده یک پروژه تحلیل مهندسی می شود

BuildWall ، ارائه دهنده جهانی خدمات مهندسی طراحی و خدمات مدیریت داده های ارشد ، به یک پروژه تحلیل مهندسی اعطا شده است. پس از این بازی ها ، این منطقه به یک منطقه مشترک قناری با کاربرد مختلط تبدیل خواهد شد ، یک محله جدید و پر جنب و...

قالب گالری

این پروژه حیرت انگیز که توسط BuildWall ساخته شده است شامل احداث هفت ساختمان جدید میان رده در سایت 35 جریب West Don Lands. پس از این بازی ها ، این منطقه به یک منطقه مشترک قناری با کاربرد مختلط تبدیل خواهد شد ، یک محله جدید و پر جنب...